Kohtaaminen, ajattelun kyky ja eri mieltä olemisen taito -luento

31.01.2020

Ihminen on monimutkainen systeemi, kehomielen kokonaisuus, joka pyrkii kaikissa tilanteissa selviytymään ja saavuttamaan parhaan mahdollisen tasapainon. Kun koemme olevamme turvassa, elimistömme palautuu, immuunipuolustuksemme aktivoituu ja oppimiskykymme, luovuutemme ja kommunikaatiotaitomme on huipussaan. Tässä tilassa meidän on mahdollista myös ajatella toisen kokemusta - silloinkin, kun se on hyvin erilainen kuin omamme. Stressi ja uhan kokemus taas asettaa kehomielemme selviytymistilaan, jossa lepo, ajattelu, luovuus ja terve inhimmillinen vuorovaikutus eivät ole mahdollisia. Tällöin kadotamme uteliaisuutemme ja kyvyn tutkia omaa ja toisen mieltä.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan psykofyysisen psykologian valossa siitä, minkälaiset lainalaisuudet meissä vaikuttavat, ja minkälaiset ovat sekä otolliset että tuhoisat olosuhteet terveelle ihmilliselle vuorovaikutukselle. 


Pohdimme mm.
- Miten rakennamme yhteyttä toisiin (ja itseemme) aidon kohtaamisen mahdollistamiseksi?
- Mitä meissä tapahtuu voimakkaiden tunteiden tai kokemusten aikana?
- Onko mahdollista säädellä omaa ja toisten turvallisuuden kokemusta, ja siten vaikuttaa stressitasoon ja vuorovaikutukseen?
- Miten aiemmat elämänkokemuksemme voivat vaikuttaa nykyhetkessä vuorovaikutuksen näkökulmasta?
- Minkälaiset olosuhteet luovat edellytykset rakentavalle ja kunnioittavalle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle? 


Luennoitsija: Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry, joogaopettaja (RYT200) / Suomen Mentalisaatioinstituutti.