Kohtaaminen, tunteiden säätely ja rakentava vuorovaikutus (1 pv) 

02.11.2019

Haluatko syvenetää ymmärrystäsi vuorovaikutuksen lainalaisuuksista ja kehittää kohtaamistaitojasi henkilöstö- ja asiakastyössä? 


Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.
Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Traumakokemukset vaikeuttavat mentalisaatiokyvyn kehitystä, ja vääristävät myös usein vuorovaikutusta ja ihmissuhdetilanteita. Ne myös vaikuttavat ratkaisevasti kykyymme oppia vuorovaikutuksessa ja ottaa vastaan tärkeää meitä koskevaa tietoa - sellaistakin, joka olisi meille turvallista ja hyödyllistä.

Riittävän hyvä mentalisaatiokyky on inhimmillisen kohtaamisen ja tervehdyttävän vuorovaikutuksen edellytys. Mentalisoiva kohtaaminen on aina jo itsessään turvallisuuden tunnetta synnyttävää ja ymmärrystä lisäävää: kun koemme, että toinen ihminen pyrkii ymmärtämään asiat juuri meidän ainutlaatuisesta näkökulmastamme, kykenemme itse ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja ottamaan enemmän vastuuta itsestämme. Voimme tulla tietoisiksi mentalisaatiokykyyn vaikuttavista mekanismeista ja aktiivisesti harjoitella sitä, mikä voi merkittävästi vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita työssä ja henkilökohtaisessa elämässä.

Koulutuspäivän tavoitteena on tulla tutuksi mentalisaatioteorian ja mentalisaatioon perustuvan työotteen kanssa, ja herättää kiinnostus mentalisaation hyödyntämiseen omassa asiakastyössä, työyhteisössä ja ihmissuhteissa.

Kouluttaja:
Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja (STOry), Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy
www.mentalisaatio.fi

Palautetta aiemmista koulutuksista: https://www.mentalisaatio.fi/palautetta-koulutuksista/

Aika ja paikka:


Hinta:


Ilmoittautuminen:
Sähköpostilla nina.pyykkonen@elisanet.fi tai tällä lomakkeella:

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN

Kohtaaminen, tunteiden säätely ja rakentava vuorovaikutus (1 pv)