Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky (1pv)

01.07.2019

KOULUTUS TILATTAVISSA


Koulutuspäivän tavoitteena on tulla tutuksi mentalisaatioteorian ja sen käytännön sovellusten kanssa, ja herättää kiinnostus mentalisaation hyödyntämiseen omassa työssä ja ihmissuhteissa.
Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.
Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä.
Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Voimme tulla tietoisiksi näistä mekanismeista ja aktiivisesti harjoitella mentalisaatiota, mikä voi merkittävästi vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Mentalisaatioteoria tuo myös ymmärrystä lisäävän ja avartavan näkökulman pieniin ja suuriin ryhmiin, yhteisöihin ja kokonaisiin yhteiskuntiin.

"Thinking is difficult. That is why most people judge." (C.G. Jung)

Sisältö
* Mentalisaation teoriaa ja kehityspsykologiaa
* Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky - käytäntöä vuorovaikutustyössä
* Mentalisaatio hyvinvoinnin edistäjänä kotona, työssä ja yhteiskunnassa

Kouluttaja
Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja (STOry), joogaopettaja (RYT200), Mind Dynamics Oy