Mentalisaatiotyöskentely psykoterapiassa (6pv)

17.01.2020

6 kertaa toteutuvan koulutuksen tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan psykoterapiatyöhön. Koulutus sopii kaikista psykoterapiasuuntauksista tuleville, mutta vahva kehityspsykologian tuntemus ja ymmärrys psykodynaamisen ajattelun perusteista on hyödyksi koulutuksen sisällön omaksumisessa. Työskentelyote sopii sekä yksilöiden, parien, perheiden että ryhmien kanssa työskenteleville. Koulutuksen tavoite on tukea psykoterapeuttien yksilöllisyyttä ja avata mahdollisuus jokaiselle kehittää ja syventää omaa ainutlaatuista työskentelytapaa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa mentalisaatioteorian opiskelua. 


Tapaamiskertojen teoriaosuudet käsittelevät mm. seuraavia osa-alueita:
- Mentalisaatioteorian perusteet
- Trauma, polyvagaalinen teoria ja mentalisaatio
- Kiintymys, mentalisaatio ja turvallisuuden tunne
- Mentalisaatiotyöskentely psykoterapiassa
- Mentalisaatiotyöskentely erilaisten kohderyhmien kanssa sekä haastavissa asiakastilanteissa
- Mentalisaatio ryhmässä, työyhteisössä ja työnohjauksessa


Jokaisella kerralla perehdytään työnohjauksellisesti osallistujien potilastapauksiin mentalisaatioperustaisen työskentelyn ja integraation näkökulmasta. Osallistujat peilaavat omaa mentalisaatiokykyään ja sen katkoksia oppimisen välineinä.


Aika ja paikka:

Hinta:
1400 e + alv, sisältää aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin jokaisena koulutuspäivänä. Koulutuksen voi maksaa useassa osassa.


Kouluttaja:
Nina Pyykkönen, erikoispsykologi, PsL, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja STOry, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN