Turvallisuuden tunne, mentalisaatio ja oppiminen (1 pv)

02.11.2019

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Traumakokemukset vaikeuttavat mentalisaatiokyvyn kehitystä, ja vääristävät myös usein vuorovaikutusta ja ihmissuhdetilanteita. Ne myös vaikuttavat ratkaisevasti kykyymme oppia ja ottaa vastaan meitä koskevaa viestintää - sellaistakin, joka veisi kasvuamme ja kehitystämme eteenpäin.

Aikuisten mentalisaatiokyky on lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen, kehityksen ja oppimisen kannalta keskeistä. Voimme tulla tietoisiksi mentalisaatiokykyyn vaikuttavista mekanismeista ja aktiivisesti harjoitella sitä, mikä voi merkittävästi lisätä oman työn vaikuttavuutta, vahvistaa työssäjaksamista ja lähentää ihmissuhteita työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. 

Koulutuspäivän tavoitteena on tulla tutuksi mentalisaatioteorian ja sen käytännön soveltamisen kanssa, ja herättää kiinnostus mentalisaation hyödyntämiseen kouluympäristössä, omassa työssä ja ihmissuhteissa. Pyrimme ymmärtämään vuorovaikutuksen ja kehityksellisten tekijöiden sekä traumakokemuksesten vaikutusta mielen toimintaan ja mentalisaatiokykyyn. Perehdymme erityisesti  oppimisen lainalaisuuksiin. Koulutuspäivä antaa perusvalmiudet mentalisaatioperustaisen vuorovaikutustavan käyttöönottoon sekä omassa työssä, työyhteisössä että työn ulkopuolisissa ihmissuhteissa.

Koulutuksen sisältö

- mitä on mentalisaatio, ja miten se kehittyy?

- mikä on turvallisuuden tunteen merkitys kehitykselle, mentalisaatiokyvylle ja oppimiselle?

- miten opimme ja keneltä?

- miten oppiminen liittyy hermostoomme ja ihmissuhteisiin?

- mitkä ovat ne lainalaisuudet, joissa oppimista voi tapahtua?

"Kun opettajalla on ymmärtävä sydän, siinä on kaikki, eikä sitä voi koskaan liikaa arvostaa. Muistelemme kunnioittaen taitavia opettajia, mutta kiitollisina niitä opettajia jotka koskettivat inhimmillisiä tunteitamme. Opetussuunnitelma sisältää hyvin tarpeellista raakamateriaalia, mutta lämpö on elintärkeä elementti kasvavalle kasville ja lapsen sielulle." -C.G. Jung

Kouluttaja

Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja (STOry), Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

www.mentalisaatio.fi

Palautetta aiemmista koulutuksista: https://www.mentalisaatio.fi/palautetta-koulutuksista/

Aika ja paikka

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 280 e (+ alv 24%). HUOM! HINTA SISÄLTÄÄ RUNSAAN BUFFET-AAMIAISEN, LOUNAAN JA VÄLIPALAPÖYDÄN MOLEMPINA PÄIVINÄ SEKÄ RAJATTOMASTI KAHVIA JA TEETÄ.

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla nina.pyykkonen@elisanet.fi tai allaolevalla lomakkeella:

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN

Turvallisuuden tunne, mentalisaatio ja oppiminen