Mentalisaatioon perustuva työote -prosessikoulutus (6pv), Hyvinkää, talvi 2022-23

29.05.2022

Tapaamiskertojen teoriaosuudet käsittelevät mm. seuraavia osa-alueita:

- Mentalisaatioteoria; mentalisaatio ja mielen rakentuminen

- Trauma, hermoston kehitys ja toiminta, polyvagaalinen teoria

- Kiintymys, mentalisaatio ja episteeminen luottamus

- Mentalisaatioperustainen vuorovaikutus, viestintä ja oppiminen

- Mentalisaatio ryhmässä, työyhteisössä, organisaatiossa ja yhteiskunnassa

- Mentalisaatioperustaisen asiakastyön elementit

- Mentalisaatioperustaisen lyhytterapeuttisen työskentelyn perusteet

Jokaisella kerralla hyödynnetään ja tutkitaan työnohjauksellisesti osallistujien asiakastapauksia mentalisaatioperustaisen työskentelyn ja integraation näkökulmasta. Osallistujat peilaavat omaa mentalisaatiokykyään ja sen katkoksia oppimisen välineinä.


Kuudesta koulutuspäivästä (2 + 2 + 2) koostuvan kokonaisuuden tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan työhön sekä pidemmissä että lyhytkestoisissa prosesseissa. Koulutus sopii sekä psykoterapiatyötä tekeville että erilaisissa psykologitehtävissä, (sekä kliinisellä että työelämän ja organisaatiopsykologian sektoreilla) ja työnohjauksen kentällä toimiville. Työskentelyote soveltuu eri ikäisten kohderyhmien, yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa työskenteleville, ja kiinnostus kehityspsykologiaan sekä moderniin psykodynaamiseen ajatteluun on hyödyksi koulutuksen sisällön omaksumisessa.

Koulutuksen tavoite on tukea osallistujien yksilöllisyyttä ja avata mahdollisuus jokaiselle kehittää ja syventää omaa ainutlaatuista työskentelytapaa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa mentalisaatioteorian opiskelua, eikä työotteen soveltaminen ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen teoreettiseen taustaviitekehykseen.

Aika ja paikka:

Koulutus toteutuu Hyvinkäällä, luonnonläheisessä Hotelli Sveitsissä seuraavasti:

to-pe 10.-11.11.2022 klo 9.00-16.00

to-pe 15.-16.12.2022 "

to-pe 12.-13.1.2023 "

Hotelli Sveitsissä ja sen ympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet rentoutumiseen, luontokokemuksiin ja liikuntaan. Yöpyville osallistujille pyritään neuvottelemaan edullinen hotellimajoitus koulutuspäivien yhteyteen.

https://www.hotelsveitsi.fi/

Hinta:

1490 e + alv, sisältää aamukahvin + leivän, lounaan ja iltapäiväkahvin jokaisena koulutuspäivänä. Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa osassa.

Kouluttajat:

Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, yksilöpsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja STOry, kouluttaja, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy 

Antti-Jussi Pyykkönen, erikoispsykologi PsT, lasten ja aikuisten psykoterapeutti, työnohjaaja STOry, kouluttaja, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy 

Ilmoittautuminen:

1.10.2022 mennessä allaolevalla sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisen voi perua kuluitta 1.10.2022 saakka. Ilmoittautumisajan päätyttyä tapahtuneista peruutuksista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Koulutus toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään 8.

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN

Mentalisaatioon perustuva työote -prosessikoulutus (6pv), Hyvinkää, talvi 2022-23