Mentalisaatioon perustuva työote psykologin työssä (4pv), Helsinki, syksy 2022

20.08.2021

Neljästä koulutuspäivästä (2 + 2) koostuvan kokonaisuuden tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan psykologityöhön. Koulutus sopii erilaisissa psykologitehtävissä, sekä kliinisellä että työelämän ja organisaatiopsykologian sektoreilla toimiville. Työskentelyote sopii eri ikäisten kohderyhmien, yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa työskenteleville, ja kiinnostus kehityspsykologiaan sekä moderniin psykodynaamiseen ajatteluun on hyödyksi koulutuksen sisällön omaksumisessa. Koulutuksen tavoite on tukea psykologien yksilöllisyyttä ja avata mahdollisuus jokaiselle kehittää ja syventää omaa ainutlaatuista työskentelytapaa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa mentalisaatioteorian opiskelua.


Tapaamiskertojen teoriaosuudet käsittelevät mm. seuraavia osa-alueita:
- Mentalisaatioteoria; mentalisaatio ja mielen rakentuminen
- Trauma, hermosto ja mentalisaatio
- Kiintymys, mentalisaatio ja episteeminen luottamus; mentalisaatioperustainen vuorovaikutus, viestintä ja oppiminen
- Mentalisaatioperustaisen asiakastyön elementit
- Mentalisaatio ryhmässä, työyhteisössä, organisaatiossa ja yhteiskunnassa


Jokaisella kerralla tutkitaan työnohjauksellisesti osallistujien asiakastapauksia mentalisaatioperustaisen työskentelyn ja integraation näkökulmasta. Osallistujat peilaavat omaa mentalisaatiokykyään ja sen katkoksia oppimisen välineinä.


Aika ja paikka:
Koulutus toteutuu Helsingissä, Ravintola Ostrobotnialla, 4 kertaa (2 + 2 päivää, ke-to) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hinta:
1050 e + alv, sisältää aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin jokaisena koulutuspäivänä. Koulutuksen voi halutessaan maksaa kahdessa tai kolmessa osassa.


Kouluttaja:
Nina Pyykkönen, erikoispsykologi, PsL, psykodynaaminen lasten ja nuorisopsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), mentalisaatiokouluttaja, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Ilmoittautuminen:
sähköpostitse: nina.pyykkonen@elisanet.fi tai allaolevalla lomakkeella.

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN

Mentalisaatioon perustuva työote psykologin työssä (4pv), Helsinki 2022