Mentalisaatioperustainen työote -koulutus lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, 1.9.2023 (etäkoulutus)

21.01.2023

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain sekä toisen ihmisen että itsemme ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat omaa ja toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Koulutuspäivän tavoitteena on tutustua mentalisaatioteoriaan ja sen soveltamiseen lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyssä. Koulutus soveltuu laajasti sote-alan työntekijöille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, esimerkiksi lastensuojelussa, päivähoidossa ja koulussa sekä perustason ja erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluissa. Aiempaa mentalisaatioteorian opiskelua edellytetä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan mentalisaatioteorian perusteisiin, perehdytään oireilevien lasten ja nuorten psykologiaan sekä käydään läpi käytännön esimerkkien avulla mentalisaatiotyöskentelyä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Mentalisaatioteorian rinnalla trauma- ja kiintymyssuhdenäkökulma ovat tarkastelun ytimessä. Koulutuspäivä antaa perusvalmiudet mentalisaatioperustaisen työotteen soveltamiseen sekä asiakastyössä että omassa työyhteisössä.

Kouluttajat:

Antti-Jussi Pyykkönen, erikoispsykologi PsT, lasten ja aikuisten psykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry

Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, lasten ja nuorisopsykoterapeutti ja aikuisten ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry

Suomen Mentalisaatioinstituutti /Mind Dynamics Oy.

Aika ja paikka:

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä (ZoomPro) pe 1.9.2023 klo 9.00-15.30.

Koulutuspäivän hinta on 260 e + alv 24%. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 5.

Ilmoittautumiset 1.8.2023 mennessä allaolevalla sähköisellä lomakkeella. 1.8.2023 jälkeen perutusta osallistumisesta peritään 50% koulutuksen hinnasta.

Ilmoittaudun Mentalisaatioperustainen työote lasten ja nuorten kanssa työskenteleville -koulutuspäivään 1.8.2023: