Mentalisaatioseminaari HR-henkilöstölle (2pv) Helsinki, 12.-13.12.2019

12.12.2019

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Traumakokemukset vaikeuttavat mentalisaatiokyvyn kehitystä, ja vääristävät myös usein vuorovaikutusta ja ihmissuhdetilanteita. Ne myös vaikuttavat ratkaisevasti kykyymme oppia vuorovaikutuksessa ja ottaa vastaan meitä koskevaa viestintää - sellaistakin, joka veisi kasvuamme eteenpäin. 


Mentalisaatiokyvyllä on keskeinen rooli työyhteisön ja sen yksittäisten jäsenten ihmisuhteissa, vuorovaikutuksessa ja työhyvinvoinnissa. Mentalisoiva työyhteisö huolehtii jäsenistään, ja kykenee optimaalisella tavalla toteuttamaan perustehtäväänsä. Voimme tulla tietoisiksi mentalisaatiokykyyn vaikuttavista mekanismeista yksilön, työyhteisön, johtajuuden ja organisaation näkökulmista ja aktiivisesti harjoitella sitä. Tämä tervehdyttää vuorovaikutusta, motivoi yhteistyöhön sekä vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita. 


Seminaarin tavoitteena on tulla tutuksi mentalisaatioteorian ja sen käytännön sovellusten kanssa, ja herättää kiinnostus mentalisaation hyödyntämiseen mm. työnohjauksessa, johtamisessa työelämän muutoksissa ja ihmissuhteissa. Pyrimme ymmärtämään vuorovaikutuksen ja kehityksellisten tekijöiden sekä traumakokemuksesten vaikutusta mielen toimintaan, mentalisaatiokykyyn ja sosiaalisten suhteiden hyödyntämiseen oppimisen ja kasvun välineinä.

Kaksipäiväinen seminaari antaa vahvan teoreettisen pohjan sekä valmiudet mentalisaatioperustaisen vuorovaikutustavan käyttöönottoon. Seminaari sopii HR-tehtävissä toimiville, esimiehille, työnohjaajille, valmentajille ja kaikille jotka työskentelevät ihmisten kanssa.


"Thinking is difficult. That is why most people judge." (C.G. Jung)


Kouluttaja
Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja (STOry), joogaopettaja (RYT200), Mind Dynamics Oy
www.mentalisaatio.fi

Paikka
Hotel Arthur, Helsingin keskusta

Hinta
440 e (+ alv 24%)
HUOM! HINTA SISÄLTÄÄ BUFFET-AAMIAISEN, LOUNAAN JA ILTAPÄIVÄKAHVIN.

Ilmoittautuminen
Sähköpostilla nina.pyykkonen@elisanet.fi tai allaolevalla lomakkeella. Sitovat ilmoittautumiset 1.12.2019 mennessä, sen jälkeen peruutetuista osallistumisista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Koulutus järjestetään, mikäli min. 8 osallistujaa ilmoittautuu.

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN