Mentalisaatiotyöskentely psykoterapiassa (6pv), Helsinki

17.01.2020

6 kertaa toteutuvan koulutuksen tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan psykoterapiatyöhön. Koulutus sopii kaikista psykoterapiasuuntauksista tuleville, mutta vahva kehityspsykologian tuntemus ja ymmärrys psykodynaamisen ajattelun perusteista on hyödyksi koulutuksen sisällön omaksumisessa. Työskentelyote sopii sekä yksilöiden, parien, perheiden että ryhmien kanssa työskenteleville. Koulutuksen tavoite on tukea psykoterapeuttien yksilöllisyyttä ja avata mahdollisuus jokaiselle kehittää ja syventää omaa ainutlaatuista työskentelytapaa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa mentalisaatioteorian opiskelua. 


Tapaamiskertojen teoriaosuudet käsittelevät mm. seuraavia osa-alueita:
- Mentalisaatioteorian perusteet
- Trauma ja mentalisaatio
- Kiintymys, mentalisaatio ja episteeminen luottamus
- Mentalisaatiotyöskentely psykodynaamisessa psykoterapiassa
- Mentalisaatiotyöskentely erilaisten kohderyhmien kanssa (mm. perheet, nuoruusikäiset, parit) sekä haastavissa potilastilanteissa
- Mentalisaatio ryhmässä, työyhteisössä ja työnohjauksessa


Jokaisella kerralla perehdytään työnohjauksellisesti osallistujien potilastapauksiin mentalisaatioperustaisen työskentelyn ja integraation näkökulmasta. Osallistujat peilaavat omaa mentalisaatiokykyään ja sen katkoksia oppimisen välineinä.


Aika ja paikka:
Koulutus toteutuu Helsingissä, Ravintola Ostrobotnian Snellmann-kabinetissa, 6 kertaa tammikuusta kesäkuuhun 2020 seuraavina ajankohtina.
pe 17.1.2020 klo 8.30-15.00
pe 7.2. "
pe 13.3. "
pe 17.4. "
pe 15.5. "
pe 5.6. "
https://www.ostrobotnia.com/halli/snellman-kabinetii/?lang=fi

Hinta:
1400 e + alv, sisältää aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin jokaisena koulutuspäivänä. Koulutuksen voi maksaa useassa osassa.


Kouluttaja:
Nina Pyykkönen, erikoispsykologi, PsL, psykoanalyyttinen lasten ja nuorisopsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), mentalisaatiokouluttaja / Mind Dynamics Oy

Ilmoittautuminen:
1.12.2019 mennessä sähköpostitse: nina.pyykkonen@elisanet.fi tai allaolevalla lomakkeella.

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN