Työnohjaajakoulutus - mentalisaatioon perustuva ja ryhmädynaaminen viitekehys (65 op), arvio syksy 2023-2025

24.11.2021