Työnohjaajakoulutus ihmistyön ammattilaisille - mentalisaatioon perustuva ja ryhmädynaaminen viitekehys (65 op)

22.05.2023