Työnohjaajakoulutus ihmistyön ammattilaisille - mentalisaatioon perustuva ja ryhmädynaaminen viitekehys (65 op), 2024-25

22.05.2023