Työnohjaajaopiskelijoiden antamaa työnohjausta

Suomen Mentalisaatioinstuutin työnohjaajaopiskelijat 2019-21 tarjoavat psykodynaamista ja mentalisaatioon perustuvaa työnohjausta.

Kaikki koulutettavat ovat kokeneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, ja heillä on Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike. Tiedustele lisää, alla koulutettavien toiminta-alueet sekä yhteystiedot:

Peppi Sievers /Helsinki

peppi.sievers@fimnet.fi, p. 0445389039 (jos en heti vastaa, niin laita tekstiviestillä soittopyyntö)

Psykiatrian erikoislääkäri 2002; Psykoterapeutti 2004 (Psykodynaaminen viitekehys, Therapeia-säätiö); Psykoanalyytikko 2010 (Therapeia-säätiö); Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi 2011; Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työnohjaajan pätevyys 2012; Teologian tohtori 2016; Lääkäriliiton psykoterapian ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyys 2019; EFS + ESSM sertifioitu psyko-seksologi 2020; Sexpon kliinisen seksologian koulutus 2018-2020


"Olen viime vuosina erityisesti kiinnostunut seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden yhteenkietoutumisesta uskonnollisuuden ja hengellisyyden ilmiöiden kanssa, kuten esimerkiksi kokemukset hengellisissä yhteisöissä. Näitäkin teemoja on siten mahdollista työnohjauksessa tarkastella."


Tarjoan työnohjausta Helsingissä, os. Mannerheimintie 92 D 70 00250 Helsinki. seuraavasti:

 • Yksilötyönohjausta/ parityönohjausta/ 3-6 hengen ryhmän työnohjausta
 • Työnohjauksen toteuttaminen myös etäyhteydellä on mahdollista
 • työnohjausta erityisesti psykodynaamista psykoterapiatyötä tekeville tai mielenterveysalalla työskenteleville sekä kirkon sielunhoitotyötä tekeville; voin myös toimia psykodynaamisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa opiskelevan työnohjaajana
 • Lähestymistapani on lähinnä tapausesittelyiden ja ohjattavan/ohjattavien oman mielenliikkeiden tarkastelua erilaisissa työyhteyksissä
 • Otan uusia työnohjattavia.

Outi Hietanen /Tampere

outi.maria.hietanen@gmail.com, p. 0415059796, www.outihietanen.com 

Erikoispsykologi (PsL, psykoterapian erityisala), integratiivinen psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja (VET), os. Ratinankatu 4 a 1, 33100 Tampere

Työskentelen yksityisenä ammatinharjoittajana psykologin, psykoterapeutin, työnohjaajan sekä psykoterapiakouluttajan (Jyväskylän yliopiston integratiivinen psykoterapiakoulutus) tehtävissä.

 • Tarjoan työnohjausta yksilöille, työpareille ja ryhmille. Eniten kokemusta minulla on terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnohjauksesta, mutta olen kiinnostunut laajentamaan työnohjaustyötä myös muiden alojen työntekijöiden pariin. Teoreettinen lähtökohtani psykoterapeuttina on integratiivinen. Pyrin löytämään myös työnohjaajan roolissa kunkin ohjattavan/ryhmän lähtökohdista ja toiveista käsin parhaiten sopivan lähestymistavan työn tarkasteluun.
 • Otan uusia työnohjattavia.

Mari Kokko-Tidenberg / Helsinki

Viikki-Latokartano os. Tilanhoitajankaari 22 B 39 Helsinki

p.050-5890300 (mieluiten tekstiviestillä yhteydenotot)

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti v.1992, psykiatrian erikoislääkäri v.2002,psykoterapeutti (psykoanalyyttinen viitekehys, ylempi erityistaso),seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS). EMDR-terapeutti v.2019.Lisäkoulutusta mm. trauma- ja kriisiterapiasta, ryhmädynamiikasta, terveydenhuollon johtamisesta.

Kliininen työkokemus : Julkinen terveydenhoito (somatiikka, terveyskeskus - ja sairaalatyö),psykiatrian parissa: yleispsykiatria, kuntoutus, työkyvyn arviointi, päihdevieroitus, maahanmuuttajatyö (turvapaikan hakijat, kriisit),HIV-infektion saaneet, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettikysymykset.

Nykyinen työnkuva: Psykoterapiapainotteinen yksilövastaanotto, kuntoutuspsykoterapiat toteutukset, psykoterapia-arviot.

 • Työskentelyssäni toivon edistäväni laaja-alaisuutta niin yksilöllisessä itseymmärryksessä kuin vuorovaikutussuhteissa. Pyrkimykseni on auttaa tavoittamaan esillä näkyvän pinnan sijaan syvempää ymmärrystä vuorovaikutuksellisissa ongelmatilanteissa, ja lisätä rohkeutta avoimempaan kommunikaatioon niin itsen kuin ympäristön suhteen.

Työohjaushinnat:

 • Yksilö 45min/100e
 • Pari 90min/200e
 • 3-4 henkilöä/300e
Otan uusia työnohjattavia.

Kaija Kurkela /Hki, Sipoo

kaija.kurkela@gmail.com, puh. 040 541 7508

Työhuone Helsingissä ja Sipoossa, työskentelyalue Uusimaa. Mahdollisuus etätyönohjaukseen.

Olen VTM ja sosiaalityöntekijä (HY 1999), Yhteisödynaaminen työnohjaaja ( Sosiaalipedagoginen säätiö 2000) ja psykoterapeutti (Nuorisopsykoterapiasäätiö 2010). Lisäkoulutusta minulla on esimiestyöhön ja johtamiseen sekä menetelmäkoulutuksia mm. kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan.

Minulla on 20 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestyöstä psykiatriassa ja perhesosiaalityössä, sekä koulu- ja järjestömaailmassa. Virkatyön rinnalla olen toiminut 20 vuotta yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen sekä esimiesten työnohjaajana. Teen toiminimellä nuorten ja nuorten aikuisten parissa psykoterapiaa sekä vanhempainohjauksia. 

 • Työnohjaajana olen aktiivinen, tutkiva ja utelias. 
 • Työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä rauhassa tutkimaan itseä, työtä ja työyhteisöä. Työnohjauksessa annan kokemukseni ja tietoni työnohjattavien käyttöön kuitenkin niin, että työnohjattavat ovat oman työnsä asiantuntijoita. Minun tehtäväni on auttaa asiantuntemuksen esiin nousemisessa turvallisessa ympäristössä. 
 • Viime vuosina olen eritysesti kiinnostunut yhdistämään mentalisaatioteoriaa työnohjaukseen, pyrkimyksenä saada ymmärrystä itsen, asiakkaiden ja työryhmien sisäisiin ilmiöihin sekä helpotusta keskinäiseen vuorovaikutukseen.
Otan uusia työnohjattavia.

Sanna Hildén / LahtiTanja Koivula / Riihimäki

Joonas Tast / Helsinki