Työnohjaajaopiskelijoiden antamaa työnohjausta

Suomen Mentalisaatioinstuutin työnohjaajaopiskelijat tarjoavat psykodynaamista ja mentalisaatioon perustuvaa työnohjausta alkaen syksystä 2019.

Kaikki koulutettavat ovat kokeneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, ja heillä on Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike. Tiedustele lisää, alla koulutettavien toiminta-alueet sekä yhteystiedot:

Peppi Sievers /Helsinki

peppi.sievers@fimnet.fi, p. 0445389039 (jos en heti vastaa, niin laita tekstiviestillä soittopyyntö)

Psykiatrian erikoislääkäri 2002; Psykoterapeutti 2004 (Psykodynaaminen viitekehys, Therapeia-säätiö); Psykoanalyytikko 2010 (Therapeia-säätiö); Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi 2011; Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työnohjaajan pätevyys 2012; Teologian tohtori 2016; Lääkäriliiton psykoterapian ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyys 2019; EFS + ESSM sertifioitu psyko-seksologi 2020; Sexpon kliinisen seksologian koulutus 2018-2020


"Olen viime vuosina erityisesti kiinnostunut seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden yhteenkietoutumisesta uskonnollisuuden ja hengellisyyden ilmiöiden kanssa, kuten esimerkiksi kokemukset hengellisissä yhteisöissä. Näitäkin teemoja on siten mahdollista työnohjauksessa tarkastella."


Tarjoan työnohjausta Helsingissä, os. Humalistonkatu 19 A 5 00250 Helsinki seuraavasti:

  • Yksilötyönohjausta/ parityönohjausta/ 3-6 hengen ryhmän työnohjausta
  • työnohjausta erityisesti psykodynaamista psykoterapiatyötä tekeville tai mielenterveysalalla työskenteleville sekä kirkon sielunhoitotyötä tekeville; voin myös toimia psykodynaamisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa opiskelevan työnohjaajana
  • Lähestymistapani on lähinnä tapausesittelyiden ja ohjattavan/ohjattavien oman mielenliikkeiden tarkastelua erilaisissa työyhteyksissä
  • Yksilötyönohjaus 100 e/45 min, parityönohjaus 200 e/90 min ja 3-6 hengen ryhmän työnohjaus 300 e/90 min

Outi Hietanen /Tampere

outi.maria.hietanen@gmail.com, p. 0415059796, www.outihietanen.com 

Erikoispsykologi (PsL, psykoterapian erityisala), integratiivinen psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja (VET), os. Ratinankatu 4 a 1, 33100 Tampere

Työskentelen yksityisenä ammatinharjoittajana psykologin, psykoterapeutin, työnohjaajan sekä psykoterapiakouluttajan (Jyväskylän yliopiston integratiivinen psykoterapiakoulutus) tehtävissä.

  • Tarjoan työnohjausta yksilöille, työpareille ja ryhmille. Eniten kokemusta minulla on terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnohjauksesta, mutta olen kiinnostunut laajentamaan työnohjaustyötä myös muiden alojen työntekijöiden pariin. Teoreettinen lähtökohtani psykoterapeuttina on integratiivinen. Pyrin löytämään myös työnohjaajan roolissa kunkin ohjattavan/ryhmän lähtökohdista ja toiveista käsin parhaiten sopivan lähestymistavan työn tarkasteluun.
  • Yksilötyönohjaus 100 e/45 min, parityönohjaus 120 e/ 45 min, ryhmätyönohjaus (neljän hengen ryhmässä) 140 e/45 min. Vapautuvia paikkoja alkaen elokuusta 2020.

Mari Kokko-Tidenberg / Helsinki

Viikki-Latokartano os. Tilanhoitajankaari 22 B 39 Helsinki

p.050-5890300 (mieluiten tekstiviestillä yhteydenotot)

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti v.1992, psykiatrian erikoislääkäri v.2002,psykoterapeutti (psykoanalyyttinen viitekehys, ylempi erityistaso),seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS). EMDR-terapeutti v.2019.Lisäkoulutusta mm. trauma- ja kriisiterapiasta, ryhmädynamiikasta, terveydenhuollon johtamisesta.

Kliininen työkokemus : Julkinen terveydenhoito (somatiikka, terveyskeskus - ja sairaalatyö),psykiatrian parissa: yleispsykiatria, kuntoutus, työkyvyn arviointi, päihdevieroitus, maahanmuuttajatyö (turvapaikan hakijat, kriisit),HIV-infektion saaneet, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettikysymykset.

Nykyinen työnkuva: Psykoterapiapainotteinen yksilövastaanotto, kuntoutuspsykoterapiat toteutukset, psykoterapia-arviot.

  • Työskentelyssäni toivon edistäväni laaja-alaisuutta niin yksilöllisessä itseymmärryksessä kuin vuorovaikutussuhteissa. Pyrkimykseni on auttaa tavoittamaan esillä näkyvän pinnan sijaan syvempää ymmärrystä vuorovaikutuksellisissa ongelmatilanteissa, ja lisätä rohkeutta avoimempaan kommunikaatioon niin itsen kuin ympäristön suhteen.

Työohjaushinnat:

  • Yksilö 45min/100e
  • Pari 90min/200e
  • 3-4 henkilöä/300e

Sanna Hildén / Lahti

Kaija Kurkela

Tanja Koivula

Joonas Tast