Tarjoamme työnohjausta terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattihenkilöille sekä muiden alojen työntekijöille ja työyhteisöille. Työnohjaus voi asiakkaan tarpeiden mukaan olla ryhmä- tai yksilötyönohjausta (pitkäkestoista prosessiluontoista tai lyhytkestoista konsultaatio- tai kriisityönohjausta) ja sisällöltään painottua asiakkaan tarpeiden mukaan. Viitekehyksemme on psykodynaaminen ja mentalisaatioon perustuva. Työnohjaus voi toteutua joko toimitiloissamme Järvenpäässä tai Hyvinkäällä tai asiakkaan omissa tiloissa. Vaihtoehtona on myös turvallisen videoyhteyden kautta toteutuva etätyönohjaus.

Ryhmätyönohjaus (tiimi- tai työyhteisötyönohjaus) on yleisesti käytetty työnohjauksen muoto. Työnohjauksellisen hyödyn ohella osallistujat saavat mahdollisuuden käsitellä työhönsä liittyviä kysymyksiä myös kollegoiden kanssa, mikä mahdollistaa oppimisen ja työtovereilta saatavan tuen haastavissa työelämän ilmiössä. Ryhmätyönohjaus on myös kustannuksiltaan edullisin työnohjauksen muoto, mikä voi mahdollistaa työnohjauksen hankinnan taloudellisesti haastavinakin aikoina. Työnohjausryhmien koko vaihtelee tarpeen mukaan, mutta tavallisesti työnohjausryhmässä työskentelee 3-10 jäsentä.

Työnohjauksella on kaksi selkeää tavoitetta - tukea työn laatua ja työhyvinvointia. Ymmärrämme, että nämä ovat toisistaan erottomattomat elementit. Psykodynaamisesti kouluttautuneen työnohjaajan avulla ryhmätyönohjauksessa on mahdollista tarkastella perustehtävän ja päällepäin näkyvien ilmiöiden ohella myös syvemmällä tasolla olevia yhteisöllisiä ilmiöitä. Näiden tutkiminen yhdessä voi avata uusia tapoja nähdä itseä ja muita työyhteisön jäseniä, ja tulla enemmän tietoiseksi niistä tekijöistä jotka tukevat tai haittaavat perustehtävän äärellä työskentelyä ja työhyvinvointia.

TYÖNOHJAAJAKOULUTETTAVIEN OPISKELIJATYÖNOHJAUSTA TARJOLLA!