Työnohjaajakoulutuksesta valmistuneet työnohjaajat 

Suomen Mentalisaatioinstuutin työnohjaajakoulutuksesta valmistuneet tarjoavat psykodynaamista ja mentalisaatioon perustuvaa työnohjausta.

Outi Hietanen /Tampere

outi.maria.hietanen@gmail.com, p. 0415059796, www.outihietanen.com 

Erikoispsykologi (PsL, psykoterapian erityisala), integratiivinen psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja (VET), os. Ratinankatu 4 a 1, 33100 Tampere

Työskentelen yksityisenä ammatinharjoittajana psykologin, psykoterapeutin, työnohjaajan sekä psykoterapiakouluttajan (Jyväskylän yliopiston integratiivinen psykoterapiakoulutus) tehtävissä.

  • Tarjoan työnohjausta yksilöille, työpareille ja ryhmille. Eniten kokemusta minulla on terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnohjauksesta, mutta olen kiinnostunut laajentamaan työnohjaustyötä myös muiden alojen työntekijöiden pariin. Teoreettinen lähtökohtani psykoterapeuttina on integratiivinen. Pyrin löytämään myös työnohjaajan roolissa kunkin ohjattavan/ryhmän lähtökohdista ja toiveista käsin parhaiten sopivan lähestymistavan työn tarkasteluun.
  • Otan uusia työnohjattavia.

Mari Kokko-Tidenberg / Helsinki

Viikki-Latokartano os. Tilanhoitajankaari 22 B 39 Helsinki

p.050-5890300 (mieluiten tekstiviestillä yhteydenotot), mari.kokko-tidenberg@pp1.inet.fi

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti v.1992, psykiatrian erikoislääkäri v.2002,psykoterapeutti (psykoanalyyttinen viitekehys, ylempi erityistaso),seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS). EMDR-terapeutti v.2019.Lisäkoulutusta mm. trauma- ja kriisiterapiasta, ryhmädynamiikasta, terveydenhuollon johtamisesta.

Kliininen työkokemus : Julkinen terveydenhoito (somatiikka, terveyskeskus - ja sairaalatyö),psykiatrian parissa: yleispsykiatria, kuntoutus, työkyvyn arviointi, päihdevieroitus, maahanmuuttajatyö (turvapaikan hakijat, kriisit),HIV-infektion saaneet, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettikysymykset.

Nykyinen työnkuva: Psykoterapiapainotteinen yksilövastaanotto, kuntoutuspsykoterapiat toteutukset, psykoterapia-arviot.

  • Työskentelyssäni toivon edistäväni laaja-alaisuutta niin yksilöllisessä itseymmärryksessä kuin vuorovaikutussuhteissa. Pyrkimykseni on auttaa tavoittamaan esillä näkyvän pinnan sijaan syvempää ymmärrystä vuorovaikutuksellisissa ongelmatilanteissa, ja lisätä rohkeutta avoimempaan kommunikaatioon niin itsen kuin ympäristön suhteen.
Otan uusia työnohjattavia.

Kaija Kurkela /Hki, Sipoo

kaija.kurkela@gmail.com, puh. 040 541 7508

Työhuone Helsingissä ja Sipoossa, työskentelyalue Uusimaa. Mahdollisuus etätyönohjaukseen.

Olen VTM ja sosiaalityöntekijä (HY 1999), Yhteisödynaaminen työnohjaaja ( Sosiaalipedagoginen säätiö 2000) ja psykoterapeutti (Nuorisopsykoterapiasäätiö 2010). Lisäkoulutusta minulla on esimiestyöhön ja johtamiseen sekä menetelmäkoulutuksia mm. kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan.

Minulla on 20 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestyöstä psykiatriassa ja perhesosiaalityössä, sekä koulu- ja järjestömaailmassa. Virkatyön rinnalla olen toiminut 20 vuotta yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen sekä esimiesten työnohjaajana. Teen toiminimellä nuorten ja nuorten aikuisten parissa psykoterapiaa sekä vanhempainohjauksia. 

  • Työnohjaajana olen aktiivinen, tutkiva ja utelias. 
  • Työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä rauhassa tutkimaan itseä, työtä ja työyhteisöä. Työnohjauksessa annan kokemukseni ja tietoni työnohjattavien käyttöön kuitenkin niin, että työnohjattavat ovat oman työnsä asiantuntijoita. Minun tehtäväni on auttaa asiantuntemuksen esiin nousemisessa turvallisessa ympäristössä. 
  • Viime vuosina olen eritysesti kiinnostunut yhdistämään mentalisaatioteoriaa työnohjaukseen, pyrkimyksenä saada ymmärrystä itsen, asiakkaiden ja työryhmien sisäisiin ilmiöihin sekä helpotusta keskinäiseen vuorovaikutukseen.
Otan uusia työnohjattavia.

Tanja Koivula / Riihimäki

Terveystalo Hyvinkää
Ahjonkatu 1, 05800 Hyvinkää

Otan uusia työnohjattavia, varaa aika Terveystalon sivuilta tai asiakaspalvelusta 030 6000!

Olen psykoterapeutti (perheterapia) sekä seksuaalineuvoja. Kouluttaudun myös parhaillaan integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Olen työskennellyt eri-ikäisten yksilö-, perhe- ja pari/monisuhteisten asiakkaiden kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja tutkimustyössä olen perehtynyt väkivalta- ja kiusaamisilmiöön. 

  • Lähestymistapa minulla on integratiivinen eli moniteoreettinen tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapeuttinen työote. 
  • Peruslähtökohtana integratiivisessa psykoterapiassa ovat asiakkaan yksilölliset hoidolliset tarpeet ja tavoitteet, joihin terapiassa pyritään vastaamaan eri menetelmillä. 
  • Pystyn tarjoamaan myös mentalisaatioperusteista työnohjausta. Työnohjaajaksi valmistun 10/2021. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset eivät ole minulle vieraita, joten mielelläni näiden teemojen kanssa työskentelen.
  • Kielitaito: suomi (äidinkieli), englanti

Sanna Hildén / LahtiPeppi Sievers / Helsinki


Joonas Tast / Helsinki