Julkaisuja

Kauranen A, Pyykkönen N. (2021). Senioripysäkki®-ryhmänohjaajan käsikirja. Helsinkimissio ry.

Keinänen M, Pyykkönen N. (2020). Mentalisaatiokyky tunneyhteyden ilmentäjänä ja ylläpitäjänä. Teoksessa Leskinen ja RIta (toim.) YHTEYS psykoanalyyttisen ajattelun ytimessä. EFPP Suomen 30-v juhlakirja. Prometheus kustannus.

Pajulo, M., Tolvanen, M., Pyykkönen, N., Karlsson, L., Mayes, L., & Karlsson, H. (2018). Exploring parental mentalization in postnatal phase with a self-report questionnaire (PRFQ): Factor structure, gender differences and association with sociodemographic factors. The Finn Brain Birth Cohort Study. Psychiatry research, 262, 431-439.

Pajulo, M., Salo, S., & Pyykkönen, N. (2016). Mentalisaatio ja reflektiivinen funktio. Teoksessa Kirsti Kumpulainen, Eeva Aronen, Hanna Ebeling, Eila Laukkanen, Mauri Marttunen, Kaija Puura & Andre Sourander (toim.) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Printon: Tallinna, 81-87.

Pajulo M, Salo S, Pyykkönen N. (2016). Mentalisaatio - ydinalue lasta suojaavassa työssä. Perheterapia 1/2016. Suomen mielenterveysseura. 

Pajulo M, Salo S, Pyykkönen N. (2015). Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Duodecim, 131 (11): 1050-7. 

Pajulo M, Pyykkönen N. (2014) Mentalisaatiokyvyn arviointi varhaisessa vanhemmuudessa. Kirjassa: Anne Viinikka (toim.): Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

Pajulo M., Pyykkönen N. ja Karlsson L. (2012). Vanhemmuus ja pienten lasten unihäiriöt. Suomen Lääkärilehti, 10/2012. Artikkelin nettiversio: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/5667/sll402012-2813.pdf 

Pajulo M, Pyykkönen N, Kalland M, Sinkkonen J, Helenius H, Punamäki R-L. (2012). Substance-abusing mother-baby pairs in residential treatment: importance of pre-and postnatal reflective functioning. Infant Mental Health Journal, 33(1): 70-81. 

Pajulo M., Pyykkönen N., Kalland M., Sinkkonen J., Helenius H. & Punamäki R. (2011). Substance abusing mothers in residential treatment with their babies: postnatal symptomatology and it's association with mother-child relationship and later need for child protection actions. Nordic Journal of Psychiatry, 65(1): 65-73. 

Pajulo M., Pyykkönen N. (2011). Mentalisaatiokyky varhaisessa vanhemmuudessa. Teoksessa: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.), Helsinki: WSOY s.71-94. 

Pyykkönen N. (2017). Episteeminen luottamus kehityksen mahdollistajana. Kliininen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Teoksessa: Laitinen, I. & Ollikainen, S. (toim.) Mentalisaatio. Teoriasta käytäntöön. Therapeia-säätiö, 2017. 

Pyykkönen AJ, Isomaa B, Pesonen AK, Eriksson JG, Groop L, Tuomi T, Räikkönen K. Sleep duration and insulin resistance in individuals without type 2 diabetes: the PPP-Botnia study. Annals of Medicine. 2014 Aug;46(5):324-9. doi: 10.3109/07853890.2014.902226. Epub 2014 May 9. 

Pyykkönen AJ, Isomaa B, Pesonen AK, Eriksson JG, Groop L, Tuomi T, Räikkönen K. Subjective sleep complaints are associated with insulin resistance in individuals without diabetes: the PPP-Botnia Study. Diabetes Care. 2012 Nov;35(11):2271-8. doi: 10.2337/dc12-0348. Epub 2012 Jul 26. 

Pyykkönen AJ, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Depressive symptoms, antidepressant medication use, and insulin resistance: the PPP-Botnia Study. Diabetes Care. 2011 Dec;34(12):2545-7. doi: 10.2337/dc11-0107. Epub 2011 Sep 27. 

Pyykkönen AJ, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Association between depressive symptoms and metabolic syndrome is not explained by antidepressant medication: results from the PPP-Botnia Study. Annals of Medicine. 2012 May;44(3):279-88. doi: 10.3109/07853890.2010.543921. Epub 2011 Jan 24. 

Pyykkönen AJ, Isomaa B, Pesonen AK, Eriksson JG, Groop L, Tuomi T, Räikkönen K. Sleep duration and insulin resistance in individuals without type 2 diabetes: the PPP-Botnia study. Annals of Medicine. 2014 Aug;46(5):324-9. doi: 10.3109/07853890.2014.902226. Epub 2014 May 9. 

Pyykkönen AJ, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Stressful life events and the metabolic syndrome: the prevalence, prediction and prevention of diabetes (PPP)-Botnia Study. Diabetes Care. 2010 Feb;33(2):378-84. doi: 10.2337/dc09-1027. Epub 2009 Oct 30.