Mitä on mentalisaatio?

Thinking is difficult. That is why most people judge. (C.G. Jung)

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan mentalisaatio on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimmillinen kyky, joka vähenee merkittävästi stressaavissa tilanteissa. Voimme tulla tietoisiksi näistä mekanismeista ja aktiivisesti harjoitella mentalisaatiota, mikä voi merkittävästi vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita kotona ja työpaikalla. Mentalisaatio auttaa myös ymmärtämään ryhmien ja yhteisöjen sekä kokonaisten yhteiskuntien sisällä tapahtuvia ilmiöitä.

Mentalisaatiokyky on terveen vuorovaikutuksen ja ihmisenä olemisen ydintä.


Mentalisaatio-podcasteja: