Syksy 2019 - kevät 2020

 

Ihminen on monimutkainen systeemi, kehomielen kokonaisuus, joka pyrkii kaikissa tilanteissa selviytymään ja saavuttamaan parhaan mahdollisen tasapainon. Kun koemme olevamme turvassa, elimistömme palautuu, immuunipuolustuksemme aktivoituu ja oppimiskykymme, luovuutemme ja kommunikaatiotaitomme on huipussaan. Tässä tilassa meidän on mahdollista myös...

6 kertaa toteutuvan koulutuksen tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan psykoterapiatyöhön. Koulutus sopii kaikista psykoterapiasuuntauksista tuleville, mutta vahva kehityspsykologian tuntemus ja ymmärrys psykodynaamisen ajattelun perusteista on hyödyksi koulutuksen sisällön...

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet,...

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä kurkistaa päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja (tunteita, ajatuksia ym.) käyttäytymisen takana on. Mentalisaatikokyky toimii vastalääkkeenä väärintulkinnoille, joita voi syntyä jos...

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet,...

Koulutuspäivän tavoitteena on tulla tutuksi mentalisaatioteorian ja sen käytännön sovellusten kanssa, ja herättää kiinnostus mentalisaation hyödyntämiseen omassa työssä ja ihmissuhteissa.
Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän...