Palautetta työnohjaajakoulutuksesta

Koko koulutus oli kokonaisuudessaan huippuhyvä! Sain paljon teoriaosaamista, joka linkittyi käytäntöön. Kouluttajat olivat huippuasiantunijoita, jotka mukauttivat opetusta ryhmän tarpeiden mukaan. 

Mentalisaatioviitekehys on todella hyödyllinen ja antaa paljon työkaluja työhön. Ryhmäprosessin ja ryhmäilmiöiden tutkiminen oli todella avaava kokemus, joka tuntui! Paras koulutus jonka olen käynyt!

Arvostava ja lämmin suhtautuminen koulutettaviin sekä kokemuksellinen ryhmäprosessi olivat tärkeitä. Koulutus oli käytännönläheinen ja aikaa jäi myös yhteiselle keskustelulle, joka nivoi opittuja sisältöjä kunkin osalistujan kokemuksiin ja kysymyksiin. Oli erinomaista, että koulutuksen aikana antamaamme palautetta kuunneltiin ja toiveitamme otettiin huomioon. 


Opin paljon uutta, erityisesti turvallisuuden tunteen merkityksestä, mentalisaatioteoriasta ja ryhmädynamiikasta. Lämmin kiitos!

Hyvää koulutuksessa oli mm. turvallinen ilmapiiri, kokemuksellisuus ja käsiteltävien asioiden merkityksellisyys, yhteisödynamiikan tutkiminen, live-työnohjaukset, vertaistyönohjaukset ja sujuva etäkoulutuspäiviin siirtyminen. Hyviä kiteytyksia ja dioja monesta asiasta. 

Kouluttajat ottivat erityisen kiitettävällä tavalla palautetta vastaan ja viestittivät myös sen, mistä eivät olleet vastuussa. Ninan ja Antti-Jussin innostus oli ihanaa ja tartutti innostusta minuunkin!

Kannustaminen ja luovuutta korostava ilmapiiri oli hyvää! Oman koulutusryhmän dynamiikan käsittely oli antoisaa, vaikka rankkaakin.

Koulutuksen ohjelma oli laaja-alainen, ja siellä oli vapautunut, avoin ja kunnioittava keskusteluilmapiiri. Koulutusryhmässä oli turvallista tuoda esiin myös vaikeuksia ja epätäydellisyyttä. Etäkoulutuksiin siirtyminen oli sujuvaa ja kouluttajilla oli hyvät digitaidot. 

Huippuhyvä koulutus! Antoisaa oli kouluttajien läsnäolo ja innostuneisuus. Se tarttui! Upeaa oli myös se, että ryhmä oli niin moniääninen. Ryhmässä oli paljon viisautta, ja onneksi sitä hyödynnettiin.