Tulevia koulutuksia 

 

Mentalisaatio on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, millaisia mielentiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisoiminen on ihmislajille ominainen vuorovaikutuksellinen ulottuvuus, ja mentalisaatioperustainen työote pohjaa vankkaan kehitys- ja evoluutiopsykologiseen, psykoterapeuttiseen ja neurotieteelliseen...

Seitsemästä koulutuspäivästä koostuvan koulutussarjan tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja sen soveltamiseen sekä integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan työhön. Koulutus sopii kaikille ihmistyön kentällä ja organisaatioissa toimiville. Työskentelyote soveltuu eri ikäisten kohderyhmien - yksilöiden, parien, perheiden,...

Kiinnostaako ryhmädynamiikka ja ryhmässä / yhteisössä / organisaatiossa pinnan alla vaikuttavat tiedostamattomat prosessit? Pohditko, miten lähestyä oireilevaa tai kriisiin joutunutta työyhteisöä? Toivoisitko erilaisten ryhmien kanssa työskentelyyn syvällisempää ymmärrystä myös koulutus- ja valmennustehtävissä? Haluaisitko oppia soveltamaan...