Mentalisaatioperustainen työote henkilöstö- ja johtamistyössä verkkokoulutus, 19.9.2024

12.01.2024

Mentalisaatio on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, millaisia mielentiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisoiminen on ihmislajille ominainen vuorovaikutuksellinen ulottuvuus, ja mentalisaatioperustainen työote pohjaa vankkaan kehitys- ja evoluutiopsykologiseen, psykoterapeuttiseen ja neurotieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Täältä voit lukea palautteita aiemmista koulutuksista:

https://www.mentalisaatio.fi/palautetta-koulutuksista/

Aika ja paikka
19.9.2024 klo 9.00 – 15.30 Zoom-ohjelmalla

Kohderyhmä
Koulutuspäivä soveltuu erityisesti henkilöstöalan ammattilaisille, työnohjaajille, valmennuksellista työtä tekeville sekä esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville ammattilaisille.

Taustaa
Mentalisaatioteoria tarjoaa hyvin käyttökelpoisen raamin organisaation ja johtamisen tutkimiseen ja kehittämiseen. Riittävän hyvä mentalisoiminen on keskeisessä asemassa työsuorituksessa, työssäjaksamisessa ja johtamisessa. Mentalisoiminen edellyttää kuitenkin aina riittävää turvallisuuden tunnetta: sen romahtaessa mentalisaatiokykymme heikkenee tai katoaa ja selviytymismoodi aktivoituu. Tämä johtaa herkästi ihmissuhde- ja yhteistyövaikeuksiin sekä väärinymmärryksiin. Tuottavan työn ja työhyvinvoinnin näkökulmasta turvallisuuden kokemus organisaatiossa on siis kaikkein keskeisin tekijä.

Osaamistavoitteet
Koulutuspäivän tavoitteena on käydä läpi mentalisaatiokyvyn perusteoriaa elävästä monitieteisestä lähestymistavasta käsin, ja liittää teoria vankasti käytäntöön ja osallistujien työn arkeen. Aiempaa koulutusta mentalisaatiosta ei edellytetä, mutta se ei myöskään ole haitaksi.

Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 20 osallistujaa.

Kouluttajat
Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), jungilainen coach ACC (ICF), työnohjaaja STOry, ekoterapeutti

Antti-Jussi Pyykkönen on psykoterapian erikoispsykologi, psykologian tohtori, psykodynaaminen eritystason yksilöpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry ja luontokuvaaja.

Toteutustapa verkossa
Koulutuksessa käytetään helppokäyttöistä Zoom-ohjelmaa. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Varaa käyttöösi kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutusta ei tallenneta.
Lisäohjeita zoomin käyttöön: https://tieke.fi/zoom-ohje/

Tiedustelut
Mari Smolander, puh. 010 322 9451, mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta
280 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 5.9.2024
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.
Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse toimisto@kesyli.net

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen: https://kesyli.net/kurssit/verkossa-mentalisaatioperustainen-tyoote-henkilosto-ja-johtamistyossa/