Mentalisaatioteoriaa ja käytäntöä -koulutussarja (6pv), verkkokoulutus, talvi-kevät 2023

29.05.2022

Tapaamiskertojen teoriaosuudet käsittelevät mm. seuraavia osa-alueita:

- Mentalisaatioteoria; mentalisaatio ja mielen rakentuminen

- Trauma, hermoston kehitys ja toiminta, polyvagaalinen teoria

- Kiintymys, mentalisaatio ja episteeminen luottamus

- Mentalisaatioperustainen vuorovaikutus, viestintä ja oppiminen

- Mentalisaatio ryhmässä, työyhteisössä, organisaatiossa ja yhteiskunnassa

- Mentalisaatioperustaisen asiakastyön elementit

- Mentalisaatioperustaisen lyhytterapeuttisen työskentelyn perusteet

Kouluttaja:

Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, yksilöpsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja STOry, joogaopettaja, ekoterapeutti, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Ilmoittautuminen:

15.12.2022 mennessä allaolevalla sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisen voi perua kuluitta 15.2.2022 saakka. Ilmoittautumisajan päätyttyä tapahtuneista peruutuksista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Kukin koulutuspäivä toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään 5. Ilmoittautumisajan päätyttyä voi vielä kysellä vapaita paikkoja.

Kuudesta koulutuspäivästä koostuvan koulutussarjan tavoitteena on syventyä mentalisaatioteoriaan ja sen soveltamiseen sekä integroida mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä omaan työhön. Koulutus sopii sekä kaikille ihmistyön kentällä ja organisaatioissa toimiville. Työskentelyote soveltuu eri ikäisten kohderyhmien, yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa työskenteleville. Työotteen soveltaminen ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen teoreettiseen taustaviitekehykseen.

Mitään aiempaa taustaa mentalisaatioperustaisessa työskentelyssä tai teorian opiskelussa ei edellytetä - ensimmäinen koulutuspäivä antaa vankan perustan mentalisaatioteorian syvälliselle sisäistämiselle. Jos olet jo opiskellut mentalisaatioteoriaa ja soveltamista aiemmin, voit valita koulutuspäivistä sinulle sopivia syventäviä päiviä. Koulutuksen tavoite on tukea osallistujien yksilöllisyyttä ja avata mahdollisuus jokaiselle kehittää ja syventää omaa ainutlaatuista työskentelytapaansa. 

Aika ja paikka:

Zoom-etäyhteys, klo 9.00-15.30

12.1.2023  Mentalisaatioteorian perusteet
13.1.2023  Mentalisaatio ja kiintymysjärjestelmä
9.2.2023  Trauma, mentalisaatio ja tunnesäätely
10.2.2023 Mentalisaatio, episteeminen luottamus ja oppiminen
9.3.2023  Mentalisaatioperustainen asiakastyö ja lyhytterapeuttinen työote
10.3.2023 Mentalisaatio ryhmissä ja yhteisöissä

Hinta:

Yksittäinen koulutuspäivä 260 e + alv.

Koko koulutussarja 1350 e + alv.


ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN

Mentalisaatioteoriaa ja käytäntöä -koulutussarja (6pv), verkkokoulutus, talvi-kevät 2023